AirFan BV - Specialist in Ventilatieproducten

Specialist in Ventilatieproducten

Ventilatie voor scholen en kindercentra

De lucht in scholen en kindercentra is vaak sterk verontreinigd met ziektekiemen, allergenen, geurstoffen, fijnstof en andere verontreinigingen die verspreid worden door kinderen en hun activiteiten. Het binnenmilieu in lokalen, crêches, e.d. is extra ongunstig door het grote aantal personen per kubieke meter inhoud van de ruimten en door de vaak gebrekkige ventilatie. De gezondheid van veel kinderen ondervindt daarvan een negatieve invloed: o.a. infectieziekten, astma, eczeem, geurhinder, gebouw-gerelateerde slijmvlies- en huidklachten met hoofdpijn en moeheid (ook wel sick building syndrome genoemd). Tevens bestaat er een negatief effect op het leerproces en op het ziekteverzuim, ook van leerkrachten.


 

 

Onderzoek in scholen en kindercentra, en modelberekeningen geven aanwijzingen dat de kans op o.a. infectieziekten lager wordt wanneer de ventilatie intensiever is dan in de bestaande normen is vastgelegd. Dit geldt waarschijnlijk ook voor het verminderen van gebouwgerelateerde klachten en ziekteverzuim, en het verhogen van leerprestaties.

Ventilatie is noodzakelijk voor het afvoeren van verontreinigingen (en hun reactieproducten) die merendeels afkomstig zijn van allerlei bronnen binnen en onder gebouwen. Bronnen binnen gebouwen zijn bouw- en afwerkmaterialen, installaties, inrichting, gebruiksvoorwerpen en organismen: mensen, huisdieren, planten, schimmels, mijten, enz. Aan de abiotische bronnen zouden emissie-eisen gesteld kunnen worden zoals die gelden voor bronnen buiten zoals voertuigen en bedrijven. Het huidige beleid is echter slechts gericht op eisen aan gehalten van sommige stoffen in sommige materialen, met uitzondering van radon waarvoor het doel is de concentratie in binnenlucht niet te laten stijgen. Om de schade aan de gezondheid te beperken blijft ventilatie dus noodzakelijk voor het afvoeren van verontreinigingen.

 

 

AirFan biedt voor ieder schoolgebouw een oplossing op maat. Neemt u vrijblijvend contact op voor passend advies:


 

AirFan B.V.
Postbus 128 - 7440 AC - Nijverdal
Bedrijvenweg 17 - 7442 CX - Nijverdal

Kantoortijden: 08:30 - 17:00 uur

Tel: 0031 - (0)548 - 366 366
Fax: 0031 - (0)548 - 365 320

KvK-nr: 08161072
BTW-nr: NL818156181B01
IBAN: NL21INGB0004686488
BIC: INGBNL2A  

Rob Brinkman (Regio Noord/West)   
0031 - (0)6 - 55 876 474
r.brinkman@airfan.nl  

André Kuipers (Regio Zuid/Oost)  
0031 - (0)6 - 46 322 988
a.kuipers@airfan.nl

Mike Muller (Inkoop/Binnendienst)
0031 - (0)6 - 53 523 812

m.muller@airfan.nl

 Download hier de
bruto prijslijst (Excel)

AirFan Prijslijst 2018